1. Twin Falls

2. Wailua Falls

3. Waimoku Falls

4. Upper Waikani Falls

5. Alelele Falls

6. Makamaka'ole Falls

7. The King's Gardens